Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania jest wydzieloną jednostką badawczo-rozwojową Fabryki Maszyn FAMASZ Spółka z o.o., której głównymi zadaniami są:

CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

 • Opracowywanie, wdrażanie i upowszechnianie zgrzewania tarciowego metali i stopów z mieszaniem materiału uplastycznionego w strefie zgrzeiny(FSW) oraz klasyczną metodą zgrzewania tarciowego(FW)
 • Prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych w zakresie:
  • materiałów i wyrobów metalowych na potrzeby budowy maszyn i produkcji narzędzi, glównie stosowanych w hutnictwie
  • rozwoju produktu i technologii jego wytwarzania
  • doboru urzadzeń produkcyjnych
  • systemu kontroli procesu wytwarzania i jakości wyrobu
 • Doradztwo naukowo-techniczne w dziedzinie:
  • Odlewów staliwnych, żeliwnych, metali kolorowych i ich stopów
  • Odkuwek swobodnie kutych i kształtowych
  • Wielkogabarytowych łożysk specjalnych